Trainingen & Cursussen

Fun
 • Training ‘Sterk staan’ voorjaar 2019 in Wijk bij Duurstede

10 april 2019 - voor kinderen 9-12 jaar.

Wanneer kinderen zich op sociaal vlak onzeker voelen en/of bang zijn om fouten te maken of te falen, dan heeft dat gevolgen voor hun zelfvertrouwen; ze staan dan niet stevig in hun schoenen. Dit kan leiden tot problemen in het gedrag: kinderen trekken zich terug, ‘botsen’ met anderen of laten sociaal onhandig gedrag zien, waardoor het contact met leeftijdgenoten moeizaam verloopt.

Het doel van de training is het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden van het kind, groei van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hiermee groeit ook de eigen verantwoordelijkheid en de waardering voor anderen en de betrokkenheid tussen ouders en kinderen. Lees meer en geef je op.

 • Groepstraining Plezier op school

De zomertraining 'Plezier op school' is een intensieve tweedaagse zomertraining voor aankomende brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school extra spannend is. Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.

Voor wie: De training is bestemd voor kinderen die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan en problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid.

Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure.

 • Groepscursus Jongeren van gescheiden ouders

Als je ouders gescheiden zijn, betekent dat voor jou een hele verandering. Alles staat op z’n kop, ook je gevoelens! Het kan fijn zijn om er eens met andere jongeren over te praten, die hetzelfde doormaken. Door met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, elkaar te steunen en elkaar tips te geven, leer je beter omgaan met de situatie.

Voor wie: Je bent een jongere van 12 tot 16 jaar op het voortgezet onderwijs van wie de ouders korte of langere tijd zijn gescheiden. Je vindt het moeilijk om met de gevoelens en veranderingen na de scheiding om te gaan. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Groepsworkshop Hoe word ik mondiger, Vitras

Een workshop van 2 dagen, sociale en assertieve vaardigheden voor jongeren van 17 t/m 23 jaar. Sta je ook wel eens met je mond vol tanden en bedenk je pas later wat je had moeten zeggen? Word je wel eens vreselijk kwaad omdat je je machteloos voelt en niet de goede woorden hebt? Zeg je wel eens ja terwijl je met je hart nee zou willen zeggen? Of heb je huiswerkopdracht niet begrepen en durf je niet te vragen om uitleg? Voel je je ook wel eens verlegen en weet je met jezelf geen raad? Dan ben je niet de enige en dan is deze workshop misschien iets voor jou!

Voor wie: Voor jongeren van 17 t/m 23 jaar die graag willen leren voor zichzelf op te komen. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Groepsworkshop opkomen voor jezelf, 12-16 jaar, Vitras

Een tweedaagse workshop in de vakantie voor jongeren op het voortgezet onderwijs van 12 – 16 jaar, die graag willen leren voor zichzelf op te komen. Het accent in deze workshop ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, waarin je gaat ontdekken dat er meerdere mogelijkheden zijn om voor jezelf op te komen op een manier die bij jou past. Je leert je grenzen aan te geven en te zeggen wat je wilt. De workshop is praktijkgericht en gebaseerd op het “learning by doing” principe. Je leerdoel vormt de leidraad in deze workshop. Er is gelegenheid om situaties in te brengen waar jij moeite mee hebt in het dagelijks leven. 

Voor wie: Voor jongeren op het voortgezet onderwijs van 12 tot 16 jaar, die graag willen leren voor zichzelf op te komen. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Groepstraining Sociale vaardigheden (12-16 jaar jongeren op het voortgezet onderwijs), Vitras

In deze training staat centraal: Hoe doe je dat? Wat is handig? Wat te doen als iemand dan niet leuk reageert? Zelf oefenen, informatie krijgen en voorbeelden zien. In elke bijeenkomst staat één hoofdthema centraal. Hierover krijg je informatie. Daarna gaan we aan de slag met (rollen-)spellen en oefeningen rondom dit thema. Aan het eind van de bijeenkomst krijg je de theorie mee en een kleine klus/opdracht. Ouders krijgen ook elke week een kleine klus/opdracht.

Voor wie: De training is bedoeld voor kinderen (12 tot 16 jaar) die weinig zelfvertrouwen hebben en moeite hebben in het contact en/of de omgang met leeftijdsgenoten. Te denken valt aan verlegenheid, teruggetrokken gedrag, geen of moeilijk vrienden kunnen maken, geen nee durven zeggen, gepest worden, geen gevoel hebben voor wat wel en niet kan in de omgang, aandacht opeisen door bijvoorbeeld slachtoffergedrag en ruzie zoeken. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Aanbod workshops en cursussen Vitras

Vitras verzorgt diverse cursussen en workshops onder de noemer "Gezond en Fit". Lees meer...

 • EHBO bij kinderen (0-12 jaar)

U leert hoe u ongelukken kunt voorkomen en hoe u kunt handelen bij ongelukken. Ook een verband aanleggen en oefenen met reanimatie staan op het programma. Lees meer...

 • Groepstraining sociale vaardigheden (10-12 jaar), door Vitras

In deze training staat centraal: Hoe doe je dat? Wat is handig? Wat te doen als iemand dan niet leuk reageert? Zelf oefenen, informatie krijgen en voorbeelden zien. In elke bijeenkomst staat één hoofdthema centraal. Hierover krijg je informatie. Daarna gaan we aan de slag met (rollen-)spellen en oefeningen rondom dit thema. Aan het eind van de bijeenkomst krijg je de theorie mee en een kleine klus/opdracht. Ouders krijgen ook elke week een kleine klus/opdracht.

Voor wie: De training is bedoeld voor kinderen (10 - 12 jaar) die weinig zelfvertrouwen hebben en moeite hebben in het contact en/of de omgang met leeftijdsgenoten. Te denken valt aan verlegenheid, teruggetrokken gedrag, geen of moeilijk vrienden kunnen maken, geen nee durven zeggen, gepest worden, geen gevoel hebben voor wat wel en niet kan in de omgang, aandacht opeisen door bijvoorbeeld slachtoffergedrag en ruzie zoeken. 

Op maandag 31 oktober 2016, 15.15-16.45 uur, start er een sociale vaardigheidstraining in Wijk bij Duurstede.  Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Groepstraining Partners en Communicatie

Hoe verbeter je samen de communicatie en zorg je dat je met elkaar in contact blijft? Deze training is voor partners die willen onderzoeken hoe ze beter met elkaar kunnen praten. Welke terugkerende patronen zijn in de relatie te herkennen en wat hebben deze te maken met ieders ontwikkeling? De training is praktijkgericht en er wordt geoefend aan de hand van eigen ingebrachte situaties en thema’s. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspel om bepaalde aspecten en patronen te laten zien om zodoende nieuwe manieren te kunnen oefenen. Kortom, er wordt veel gewerkt via ervarend leren.

Voor wie: Voor partners, die regelmatig vastlopen in hun gesprekken en niet begrijpen hoe ze steeds weer in dezelfde ruzies belanden. Voor hen die daarin een bepaald patroon zien in hoe het steeds weer misgaat, maar niet weten hoe dit te doorbreken. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure.

 • Groepstraining "Minder boos en opstandig" voor kinderen van 8-12 jaar door Youké

Minder boos en opstandig is een module voor kinderen van 8 - 12 jaar met een agressieve of opstandige gedragsstoornis (ODD/CD), eventueel in combinatie met ADHD, en voor hun ouders.

Resultaat

Middels een kindtraining en tegelijkertijd een oudertraining wordt er gestreefd naar:

 • verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van de ouders, c.q. het veranderen van de versterkende reacties die het antisociaal gedrag van het kind in stand houden;
 • verbeteren van de oplossingsvaardigheden van de kinderen in sociale situaties, c.q. een meer reflectieve manier van reageren van kinderen uitlokken en laten toepassen.

Programma: De trainingen verlopen volgens een vast programma waarbij de kindtraining wordt gegeven aan groepen met een groepsgrootte van maximaal vijf kinderen, de oudertraining in een groep van vijf tot acht ouders. Beide trainingen omvatten 18 bijeenkomsten van 1,5 uur en worden in een tijdsbestek van een half jaar gegeven door twee trainers. Lees verder

 • Groepscursus Kinderen van gescheiden ouders

Een scheiding tussen ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Kinderen kunnen daar niet altijd over praten. Dit kan gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties en later bij het krijgen van een eigen relatie. Deze cursus kan helpen om de nieuwe situatie onder ogen te zien en ook weer toekomstperspectief te krijgen. Hierdoor krijgt het kind de mogelijkheid om verder te gaan in zijn ontwikkeling en is de kans dat hij/zij blijft steken in het groeiproces minder.

Voor wie: Voor kinderen tussen 8 – 12 jaar van wie de ouders korte of langere tijd gescheiden zijn. Het is ook mogelijk dat kinderen samen met hun broertje(s)/zusje(s) deelnemen. Het aantal deelnemers is minimaal zes en maximaal acht. Voorafgaand aan de groep zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de ouders en hun kind(eren). Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Groepscursus Ouderschap na echtscheiding, Vitras

Na een scheiding sta je vaak alleen voor de opvoeding van je kinderen. Hoe kun je je kind(eren) het beste steunen in deze moeilijke periode? Hoe zorg je goed voor jezelf als alleenstaande ouder?

Voor wie: Voor ouders die gescheiden zijn of in een echtscheidingsproces zitten en kinderen hebben tussen de 0 en 18 jaar. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Faalangsttraining: Ik ben een kei

Alle kinderen zijn wel eens bang als ze 'moeten' presteren of als er een beroep wordt gedaan op hun sociaal functioneren. Maar sommige kinderen ervaren dit als een enorme druk; dit kan ten koste gaan van hun plezier en zelfvertrouwen. De training is bedoeld om kinderen met faalangst een steuntje in de rug te bieden en te leren anders met hun angst om te gaan.

Voor wie: Voor kinderen van 8 -12 jaar die last hebben van faalangst. Iedereen kan zich voor een groep aanmelden, ook zonder verwijzing. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure.

 • Groepstraining omgaan met pubers, Vitras

Tijdens deze oudertraining staat steun bij de opvoeding centraal. In de training wordt aandacht besteed aan de veranderingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de prettige maar ook de lastige kanten van het omgaan met pubers aan bod. Je krijgt informatie over manieren waarop je goed contact met je puber kunt houden. Herkenning bij andere ouders en uitwisselen van ervaringen is een belangrijk onderdeel in deze training.

Voor wie: Voor ouders en/of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die inzicht willen krijgen in de fysieke en psychische ontwikkeling die een puber doormaakt en graag steun en handvatten willen bij het opvoeden van hun eigen puber. Lees verder voor meer informatie en aanmeldingsprocedure

 • Aanbod cursussen voor (toekomstige) ouders en jonge kinderen

Vitras organiseert regelmatig cursussen, trainingen en groepen voor jong en oud. Bijvoorbeeld om gezonder te worden of te blijven of om steviger in je schoenen te staan. Deze cursussen, trainingen en groepen zijn er meermalen per jaar in het hele werkgebied van Vitras. Ze starten bij voldoende deelnemers. Lees verder voor de actuele cursussen

 • Thuisacademie: 10-stappencursus peuter opvoeden

Kinderen kunnen heel ver gaan in het afdwingen van hun eigen zin. Dit gaat zelfs over in driftbuien. Veel ouders maakt dit radeloos. Iedereen herkent de situatie wel van een kind dat het in de supermarkt op een krijsen zet om zijn zin te krijgen. Maar dat kun je voorkomen! Lees meer...

 • Workshop Kindercounseling

Zonnekind Kindercounseling organiseert in samenwerking met Dragonfly, praktijk voor integratieve therapie 2 keer per jaar in Wijk bij Duurstede de workshop 'Ontdek je Kind'. Deze workshop is geschikt voor iedereen die als ouder of opvoeder met kinderen tot 12 jaar te maken heeft. Een volwassene die het gevoel heeft dat hij of zij in sommige situaties het contact met het kind kwijt is.De workshop bevat 3 avonden. Lees meer...

Hulp nodig of vragen?